Telkens wanneer een bestelling bij Engine Monkeys BV wordt geplaatst, zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

 1. In geval van geschillen is alleen de rechtbank in Venlo, Limburg, Nederland verantwoordelijk.
 2. Ingeval van geschillen is de vennootschap Engine Monkeys BV uitsluitend aansprakelijk en aanvaardt de directeur geen aansprakelijkheid.
 3. Elke klacht betreffende werk of leveringen moet schriftelijk, per e-mail of per post worden ingediend binnen drie dagen na de datum van afgifte van de factuur of het document. Anders worden de facturen of documenten als onvoorwaardelijk geaccepteerd.
 4. Alle leverings- en voltooiingsdatums, voor zover ze worden vermeld in een contract, document of andere, worden alleen verwacht en zijn niet bindend. De klant heeft geen recht op compensatie of annulering van het contract, na het niet naleven van overeengekomen deadlines.
 5. Leveringen kunnen niet worden geruild of ingetrokken.
 6. Alle goederen zijn niet verzekerd en verzonden zonder recht op schadevergoeding.
 7. Opgemerkt moet worden dat het transport van het voertuig / de motor niet gratis is, maar inbegrepen in de prijs. In geval van contractbreuk of ontbinding, door het bedrijf Engine Monkeys BV of de klant, zijn de transportkosten daarom in beide gevallen voor rekening van de klant.
 8. Opgemerkt dient te woeden dat de inning van de auto / motor voordat u begint met de reparatie wordt veroorzaakt door de klant als er geen schriftelijk vastgelegde reeks van overeenkomsten met betrekking tot dekvering die het bedrijf Engine Monkeys BV. De verzameling na voltooiing van de reparatiewerkzaamheden of het contract vindt echter in ieder geval plaats door de klant.
 9. Het voertuig /de motor wordt uitsluitend afgegeven aan de klant of een geautoriseerde persoon of transportbedrijf.
 10. Het voertuig/ motor kan alleen worden opgehaald na volledige afhandeling van alle openstaande facturen, voorheen heeft het bedrijf Engine Monkeys BV een retentierecht op alle goederen.
 11. Zoals vermeld op onze formulieren, zijn al onze facturen alleen contant betaalbaar. Bankoverschrijving wordt alleen geaccepteerd als betaalmethode als deze schriftelijk is vastgelegd en wordt bevestigd door de handtekening van de directeur.
 12. Alle prijzen zijn inclusief btw. BTW wordt alleen van de hand gedaan als een btw-nummer wordt vermeld op de ondertekende bestelling van de klant.
 13. Alle rekeningen moeten onmiddellijk worden betaald. Het niet betalen van een factuur op de vervaldatum of incasso- of factureringsdatum resulteert in een rentepercentage van 16% per maand
 14. Indien na de datum van afgifte van de waarschuwingen niet binnen de termijn van acht dagen betaald, is de schuldenaar vereist van het bedrijf Engine Monkeys BV een vergoeding te betalen, dit is 25% van het uitstaande factuurbedrag, maar moet minimaal € 200,00.
 15. Als een voertuig niet op verzoek of een dag na de factuurdatum wordt opgehaald, wordt een stalling van € 25,00 per dag toegevoegd. In de tijd tot de volledige betaling en incasso is het bedrijf Engine MonkeyS BV niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor het voertuig, maar behoudt het pand.
 16. Indien een voertuig niet wordt opgepikt na een periode van 4 weken na de factuurdatum, wordt de motor weer verwijderd en de resterende, ongebruikte oude onderdelen worden geplaatst inde auto, in deze toestand, moet het voertuig vervolgens worden opgehaald.
 17. Als het voertuig/ de motor langer dan 6 maanden wordt achtergelaten of op uitdrukkelijk verzoek van Engine Monkeys BV, niet opgehaald op het terrein, wordt het retentierecht opgeéist en kan het voertuig/de motor niet meer worden teruggeverderd. Het voertuig/ de motor wordt met kosten weggegooid en het bedrijf Engine Monkeys BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor iets dat na de deadline gebeurt.
 18. In geval van een vroegtijdige beeindiging van het contract of beeindiging van de overeenkomst door de klant of het bedrijf Engine Monkeys BV, zijn altijd 35% compensatie, en alle andere kosten die tot op dat, zoals arbeid, arbeid en transportkosten te betalen. Het voertuig bevindt zich in de tijd totdat alle openstaande rekeningen volledig zijn betaald op een parkeerplaats. Evenzo wordt het onderpand gedurende deze periode geclaimd.
 19. Tijdens de reparatietijd heeft Engine Monkeys BV een pandrecht op de goederen van de klant. Alle goederen worden alleen uitgegeven na uitdrukkelijke bevestiging van het bedrijf Engine Monkeys BV, er moet een schriftelijke annulering van het contract zijn inclusief reeds afgerekende facturen of de normale eindafrekening. Als het voertuig /de motor zonder deze vereisten wordt opgepakt of gestolen, kunnen de stelen vervolgd worden.
 20. Als de auto/ de motor voor de voltooiing van reparatie, alsmede een eindafrekening of zonder uitdrukkelijke schriftelijke set overleg waarop het voertuig is van de lokalen van het bedrijf of een andere huidige parkeerplaats, pakte de detourners plegen een strafbaar feit.
 21. Mocht een klant te verlaten zinvolle redenen, besluiten om de overeenkomst voor de voltooiing van de reparatie en de terugkeer van zijn eigendom, moet hij een schriftelijke kennisgeving en de beeindiging van de overeenkomst moet schriftelijk worden bevestigd door de Vennootschap Engine Monkeys BV, omdat dit ten minste 24 uur voorafgaand aan de pick-up. Alle punten betreffende de voortijdige beeindiging van het contract worden dan van kracht. Als er geen correspondentie is, inclusief de bevestiging voor ophalen, stellen de verzamelaar en de klant zichzelf strafbaar.
 22. Engine Monkeys BV is niet verplicht om telefoontjes te accepteren. Bezorgdheid is, als niemand telefonisch bereikt, om per email of post te verzenden, wat het bedrijf ook niet verplicht is om te reageren.
 23. Alle motoronderdelen moeten kunnen worden gereviseerd en gerepareerd, ze moeten bestand zijn tegen scheuren en niet breekbaar zijn en mogen geen gaten of haarscheuren vertonen. Evenzo moeten alle onderdelen aanwezig zijn, die niet aantoonbaar zijn geleverd, niet zijn gerepareerd en niet meer zijn
 24. Alle niet-herstelbare onderdelen zoals gedefinieerd in het bovenstaande punt worden later in rekening gebracht en opgeteld bij de orderprijs.
 25. Alle reizen die met het voertuig woeden gemaakt tijdens de reparatietijd tot het moment van verzamelen, zijn volledig voor rekening van de klant.
 26. Het voertuig/ de motor is niet verzekerd tegen brand, diefstal of andere schade tijdens de reparatieperiode en Engine Monkeys BV is niet aansprakelijk.
 27. Opgemerkt moet worden dal alleen de rompmotor, zoals beschreven en gedefinieerd op de eigen website van het bedrijf, is gerepareerd. Alle andere niet-herstelbare onderdelen worden later in rekening gebracht, zoals al is uitgelegd. Als na voltooiing van de reparatiewerkzaamheden andere onderdelen van het voertuig / de motor defect zijn of een andere motorschade veroorzaken, draagt de klant de volledige verantwoordelijkheid hiervoor en kan de garantie niet worden opgeeist.
 28. De garantie van 36 maanden kan worden ingeroepen alleen als elke 10.000 km olie verversen met filter met de door het bedrijf Engine Monkeys BV gespecificeerde olie en alle andere onderhoudswerkzaamheden werden uitgevoerd en gecertificeerd, of de garantie gaat helemaal uit. Ook alleen als kan worden aangetoond dat het voertuig de eerste 5000 km na aflevering niet sneller heeft gereden dan 130 km/u, zodat alle nieuwe en gereviseerde onderdelen optimaal kunnen inlopen.
 29. De garantie geldt uitsluitend voor de motor van de scheepsromp, deze is niet van toepassing op aanbouwdelen.
 30. De 36-maanden garantie op onbeperkte kilometers Is alleen geldig als deze staat vermeld op de afgegeven factuur en niet op een ander document.
 31. Als na de motorreparatie door het bedrijf Engine Monkeys BV, niet de voorgeschreven brandstof volgens RON wordt bijgetankt, vervalt de garantie
 32. Als een te claimen garantie eerder schriftelijk is bevestigd op de factuur, wordt deze geclaimd nadat de reparatie Is voltooid, maar Engine Monkeys BV kan deze alleen verzorgen als net voertuig door de klant naar de werkplaats wordt gebracht, het bedrijf Engine Monkeys BV neemt het voertuig niet zelf op.
 33. De garantie vervalt onmiddellijk zodra de klant, andere derde partijen of werkplaats iets op de motor schroeven, werken, wijzigen, openen, verwijderen, toevoegen of anders, behalve olieveranderingen door een hoofdwerkplaats.
 34. Als de klant of andere derden de motor zelf installeren, kan een garantie alleen worden geclaimd als het bedrijf Engine Monkeys BV daarvoor toestemming heeft gegeven op een extern document (niet op factuur, bestelling, enz.). Uitdrukkelijk bevestigd. Als de motor zonder deze bevestiging is geïnstalleerd, vervalt de garantie onmiddellijk. De overeenkomst voor de installatie van de motor door de klant of een ander is slechts eenmaal van toepassing, dwz voor de eerste keer dat de motor na de reparatie opnieuw wordt geïnstalleerd.
 35. Als de motor wordt verwijderd nadat het voertuig is geleverd terwijl de motor is ingebouwd, uit de motor is vewijderd of in een ander voertuig is geïnstalleerd, vervalt de garantie onmiddellijk.
Menu